تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲

الیسیوم

07دی
تحلیل فیلم الیسیوم Elysium
مسیحیت و سینمای استراتژیک

تحلیل فیلم الیسیوم Elysium

فیلمنامه فیلم الیسیوم در حقیقت برداشتی از کتاب مقدس پیرامون وضعیت نابسامان بشر در دنیاست که به دلیل گناه نخستین در زندانی از رنج و مشکلات گرفتار شده است. این وضعیت دشوار در نهایت با فدا شدن یک منجی برطرف گردیده و از آن پس بشریت می تواند با بخشیده شدن گناهانش به بهشت وارد شود.  این مسئله به شکلی بسیار هنرمندانه در پشت یک داستان تخیلی که در آینده رقم می خورد، پنهان شده است.