تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲

ترانزیت

14آذر
نقش کریدور تراسیکا دراستراتژی آمریکا
استراتژی کلان آمریکا (بخش ششم)

نقش کریدور تراسیکا دراستراتژی آمریکا

پیش از این گفته شد که یکی از بخش های استراتژی کلان آمریکا، اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیاست که با هدف جدا سازی این منطقه از دو رقیب اصلی یعنی چین و روسیه طراحی شده است. حال نوبت به آن می رسد که بخش دیگری از این استراتژی را مورد بررسی قرار داده و […]