تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲

ترکیه

04دی
چالش های مسیر ترانزیتی قفقاز
استراتژی کلان آمریکا (بخش هفتم)

چالش های مسیر ترانزیتی قفقاز

همانگونه در مبحث پیش گفته شد از سال ۲۰۱۵ شاهد آغاز مرحله جدیدی در روابط آمریکا و اروپا با آسیای مرکزی بودیم و این منطقه به اولویت نخست سیاست خارجی آمریکا مبدل شد. در پی این تغییر، اهمیت پروژه تراسیکا نیز افزایش یافت و تلاش ها برای به نتیجه رسیدن آن دو چندان گردید. همچنین […]