تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲

قفقاز

21بهمن
جنگ قره باغ و افزایش حضور روسیه در قفقاز جنوبی
استراتژی کلان آمریکا (بخش یازدهم)

جنگ قره باغ و افزایش حضور روسیه در قفقاز جنوبی

آنچه در این جنگ از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده و باید مورد رمزگشایی دقیق قرار گیرد هدف اصلی جنگ یعنی «ایجاد مسیر ترانزیتی و ساخت خطوط انتقال انرژی در جنوبی ترین بخش از خاک ارمنستان» و همچنین «نحوه و میزان واکنش روسیه به تحولات منطقه» است.

19دی
انقلاب مخملی در ارمنستان
استراتژی کلان آمریکا (بخش نهم)

انقلاب مخملی در ارمنستان

وقایع سال ۲۰۱۳ به کشورهای غربی اثبات کرد که دولت ارمنستان به دلیل وابستگی بیش از حد به روسیه نمی تواند شریک قابل اتکایی برای آنها باشد. هر چند که این وابستگی برای غرب خوشایند نبود؛ اما در آن برهه به دلیل پیدایش نشانه های قاطع جهان چند قطبی و تحولاتی که در عرصه بین […]

11دی
ارمنستان، عرصه رقابت غرب با روسیه در قفقاز
استراتژی کلان آمریکا (بخش هشتم)

ارمنستان، عرصه رقابت غرب با روسیه در قفقاز

در مبحث پیشین اشاره شد که آذربایجان و ترکیه با حمایت ضمنی غرب از سالهای ابتدایی قرن بیست یکم به دنبال ایجاد یک مسیر ترانزیتی در قفقاز بودند. محور مذکور به دلیل چالش های امنیتی موجود در قفقاز جنوبی از جمله امکان دخالت نظامی روسیه، ترجیح می دهد که مسیر ترانزیتی مورد نظر و خطوط […]

04دی
چالش های مسیر ترانزیتی قفقاز
استراتژی کلان آمریکا (بخش هفتم)

چالش های مسیر ترانزیتی قفقاز

همانگونه در مبحث پیش گفته شد از سال ۲۰۱۵ شاهد آغاز مرحله جدیدی در روابط آمریکا و اروپا با آسیای مرکزی بودیم و این منطقه به اولویت نخست سیاست خارجی آمریکا مبدل شد. در پی این تغییر، اهمیت پروژه تراسیکا نیز افزایش یافت و تلاش ها برای به نتیجه رسیدن آن دو چندان گردید. همچنین […]

14آذر
نقش کریدور تراسیکا دراستراتژی آمریکا
استراتژی کلان آمریکا (بخش ششم)

نقش کریدور تراسیکا دراستراتژی آمریکا

پیش از این گفته شد که یکی از بخش های استراتژی کلان آمریکا، اتصال آسیای مرکزی به جنوب آسیاست که با هدف جدا سازی این منطقه از دو رقیب اصلی یعنی چین و روسیه طراحی شده است. حال نوبت به آن می رسد که بخش دیگری از این استراتژی را مورد بررسی قرار داده و […]